Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Nguyên

  • Địa chỉ : số 18 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại : (0208) 3854 237
  • Email : dkkd.thainguyen@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Nguyên