Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thái Bình

Tỉnh Thái Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Thái Bình

  • Địa chỉ : số 233 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  • Điện thoại : (0227) 3830 182
  • Email : dkkdtbinh@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Thái Bình