Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Bình

  • Địa chỉ : số 08 đường Lê Hồng Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Số điện thoại : (0229) 3880 204
  • Email : dangkykinhdoanhninhbinh@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Bình