Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Lào Cai

Tỉnh Lào Cai

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Lào Cai

  • Địa chỉ : Tầng 6-7, toà nhà khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Số điện thoại : (0214) 3840 334 | 3843 567
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lào Cai