Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Kiên Giang

  • Địa chỉ : số 29 đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
  • Số điện thoại : (0297) 3870 319
  • Email : phongdkkd.kg@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Kiên Giang