Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Khánh Hòa

  • Địa chỉ : Khu Liên cơ I, số 01 đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại : (0258) 3822 176
  • Email : pdkkd_kh@yahoo.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Khánh Hòa