Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hưng Yên

  • Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại : (0221) 3863 929
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hưng Yên