Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Hồ Chí Minh

Thành Phố Hồ Chí Minh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ : số 32 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại : (028) 3829 3179
  • Email : dkkd.skhdt@hcm.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Hồ Chí Minh