Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Hà Nội

Thành Phố Hà Nội

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Hà Nội

  • Địa chỉ : Toà nhà Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội – Khu liên cơ Võ Chí Công, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại : (024) 3734 7512
  • Email : dkkdhanoi@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Hà Nội

  • Địa chỉ : Khu liên cơ Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024) 3825 6637
  • Fax : (024) 3825 1733
  • Email : sokhdt@hanoi.gov.vn
  • Website : http://hapi.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/H9dCKBZoS13Ysc8s5