Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Hà Nam

Tỉnh Hà Nam

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hà Nam

  • Địa chỉ : số 15 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Hà Nam, tỉnh Hà Nam
  • Số điện thoại : (0226) 3854 320
  • Email : dkkdhanam@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hà Nam