Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Điện Biên

Tỉnh Điện Biên

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Điện Biên

 • Địa chỉ : số 900 đường 7 tháng 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
 • Số điện thoại : (0215) 3825 896
 • Email :
 • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Điện Biên

 • Địa chỉ : số 900, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
 • Điện thoại : (0215) 3825 409
 • Email : skhdt@dienbien.gov.vn
 • Website : http://dienbiendpi.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vYcvvKd9CTFGmWsn7

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

 • We've simplified the process and speed it up.
 • Guaranteeing timely delivery.
 • Rush service is available.