Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Điện Biên

Tỉnh Điện Biên

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Điện Biên

  • Địa chỉ : số 900 đường 7 tháng 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
  • Số điện thoại : (0215) 3825 896
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Điện Biên

  • Địa chỉ : số 900, đường Võ Nguyên Giáp, tổ 3, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
  • Điện thoại : (0215) 3825 409
  • Email : skhdt@dienbien.gov.vn
  • Website : http://dienbiendpi.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vYcvvKd9CTFGmWsn7