Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Cần Thơ

Thành Phố Cần Thơ

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Cần Thơ

  • Địa chỉ : số 61/21 đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/LcYx9uDeQin6yJju7
  • Số điện thoại : (0292) 3831 627
  • Email : sokhdt_pdkkd@cantho.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Cần Thơ