Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Cà Mau

Tỉnh Cà Mau

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Cà Mau

  • Địa chỉ : số 93 đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
  • Số điện thoại : (0290) 3830 774
  • Email : phongdangkykinhdoanhcamau@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Cà Mau