Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bình Phước

Tỉnh Bình Phước

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Phước

  • Địa chỉ : số 727 quốc lộ 14, phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
  • Số điện thoại : (0271) 6254 888
  • Email : dkkdbinhphuoc@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Phước