Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bình Dương

Tỉnh Bình Dương

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Dương

  • Địa chỉ : Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại : (0274) 3824 817 | 3823 718
  • Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Dương

  • Địa chỉ : Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  • Điện thoại : (0274) 3822 926
  • Fax : (0274) 3825 194
  • Email : sokhdt@binhduong.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.binhduong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/rfQF1SpzJ75ASiiU6