Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bến Tre

Tỉnh Bến Tre

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bến Tre

  • Địa chỉ : số 06 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại : (0275) 3823 637
  • Email :
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bến Tre