Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Ninh

  • Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại : (0222) 3875 188
  • Email : dkkdbn@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Ninh