Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bạc Liêu

Tỉnh Bạc Liêu

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bạc Liêu

  • Địa chỉ : Khu hành chính, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
  • Số điện thoại : (0291) 3956 542
  • Email : dkkdbaclieu@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bạc Liêu