Việt Nam – Panama Ký Hiệp Định Miễn Thị Thực 90 Ngày Cho Công Dân

[Hà Nội, 07/06/2019] Phái đoàn Ngoại giao hai nước Việt Nam và Panama đã ký kết hiệp định miễn thị thực. Theo đó, công dân hai nước mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực tối đa 90 ngày.

Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 15 tháng 01 năm 2021.

Lưu ý : mục đích nhập cảnh không vì các hoạt động kiếm thu nhập.

Mời quý vị xem toàn văn hiệp định Visa Exemption Vietnam – Panama

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.