Sở Tư Pháp Vĩnh Long

Sở Tư Pháp Tỉnh Vĩnh Long

  • Địa chỉ : số 08 đường 30 tháng 4, phường 1,thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
  • Điện thoại : (0270)3823 248 | hotline : (0270) 3830 814
  • Fax : (0270) 382 00 38
  • Email : stuphap@vinhlong.gov.vn
  • Website : https://stp.vinhlong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/kVZt1DivnkedPpeF7

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.