Sở Tư Pháp Long An

Sở Tư Pháp Tỉnh Long An

  • Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  • Điện thoại : (0272) 3837 736
  • Fax : (0272) 3829 522
  • Email : vpsotuphap@longan.gov.vn | sotp@longan.gov.vn
  • Website : https://stp.longan.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PR7D5fDqvxEyndVMA

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.