Sở Tư Pháp Lai Châu

Sở Tư Pháp Tỉnh Lai Châu

  • Địa chỉ : tầng 3, Nhà D, Trung Tâm Hành Chính – Chính Trị Lai Châu, Phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu.
  • Điện thoại : (0213) 3876 413
  • Fax : (0213) 3 876 413
  • Email : sotp@laichau.gov.vn
  • Website : https://sotp.laichau.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/WLjocxrjVNTgysEb9

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.