Sở Tư Pháp Đồng Nai

Sở Tư Pháp Tỉnh Đồng Nai

  • Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
  • Điện thoại : (0251) 3822 528
  • Fax : (0251) 3819 833
  • Email : stp@dongnai.gov.vn
  • Website : http://stp.dongnai.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dkwZYDagCsHCSPRu8

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.