Sở Tư Pháp Đà Nẵng

Sở Tư Pháp thành phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : Tầng 11 Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  • Điện thoại: (0236) 3822 822 | 3895 267
  • Fax: (0236)3895 267
  • E-mail: stp@danang.gov.vn
  • Website : https://sotuphap.danang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/vnpD4QtHTo4ZFiL69

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.