Sở Tư Pháp Bến Tre

Sở Tư Pháp Tỉnh Bến Tre

  • Địa chỉ : số 17 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
  • Điện thoại : (0275) 3827 364 ​
  • Fax : (0275) 3810 773
  • Email :​ stp@bentre.gov.vn
  • Website : https://stp.bentre.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/aFicVvAAP2Bd2dUX7

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.