Sở Tư Pháp Bắc Ninh

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh

  • Địa chỉ : số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại : (0241) 3822 452
  • Fax : (0241) 3822 452
  • Email : stp@bacninh.gov.vn
  • Website : http://stp.bacninh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jAYh7w89oFzR3CkR6

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.