Sở Tư Pháp Bắc Giang

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ : tầng 4, Tòa nhà khối chuyên môn, Khu liên cơ quan, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
  • Điện thoại : (0204) 3854511
  • Fax : (0204) 3851 508
  • Email: stp@bacgiang.gov.vn
  • Website : https://stp.bacgiang.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/foN5VyuSCy6T1gBo6

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.