Sở Tư Pháp Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tư Pháp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian làm việc:

– Thứ 2 – thứ 6: Sáng: từ 07h30 đến 11h30 | Chiều: từ 13h00 đến 17h00.

– Thứ 7: Sáng: từ 07h30 đến 11h30.