Phòng Ngoại Vụ Nam Định

Phòng Ngoại Vụ Tỉnh Nam Định (Văn phòng UBND tỉnh Nam Định)

  • Địa chỉ : số 57 đường Hoàng Vị, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
  • Điện thoại : (0228) 3849 363 (thêm mã vùng 0228 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 228 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax : (0228)3867059
  • Email: dfa@namdinh.gov.vn | vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn
  • Website : http://vpub.namdinh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/NahUxC2x72e22KpHA

Giờ làm việc:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

  • Sáng : 07g30 – 11g30
  • Chiều : 13g00 – 17g00

Bộ phận Hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự và Cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ làm việc từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần:

  • Sáng : 07g45 – 11g30
  • Chiều : 13g15 – 16g45