Phòng Ngoại Vụ Hải Dương

Phòng Ngoại Vụ Tỉnh Hải Dương (Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương)

  • Địa chỉ : số 45 đường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  • Điện thoại : (0220) 3837 444 | 3852 631 (thêm mã vùng 0220 nếu gọi từ tỉnh thành khác ở Việt Nam, thêm đầu số 0084 220 nếu gọi từ nước ngoài)
  • Fax : (0220) 3853 601
  • Email:ubndthd@gmail.com
  • Website : http://vpubnd.haiduong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/s4HtZHvfvPzrxqwL7

Giờ làm việc:

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần:

  • Sáng : 07g30 – 11g30
  • Chiều : 13g00 – 17g00

Bộ phận Hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự và Cấp hộ chiếu ngoại giao, công vụ làm việc từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy hàng tuần:

  • Sáng : 07g45 – 11g30
  • Chiều : 13g15 – 16g45