Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Trà Vinh 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Trà Vinh 

Địa chỉ : số 29 đường Võ Nguyên Giáp, khóm 6, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0693729296

Fax : 0693729243

Website : https://travinh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/B81EdZQgZCNL9Uw38

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Trà Vinh sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.