Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 

Địa chỉ : số 50 đường Trần Cao Vân, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại : 02343897770 – 0855555472

Fax : 0234 3825819

Website : https://thuathienhue.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XnCfeLLoGpY9xQcJ8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế  sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.