Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Sơn La

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sơn La 

Địa chỉ : số 678 đường Lê Duẩn, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Điện thoại : 069.2680.384

Fax : 069.2680274

Website : https://sonla.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ggLkZj8YnwANTqT5A

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Sơn La sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.