Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Sóc Trăng 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Sóc Trăng 

Địa chỉ : số 01 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại : 02993615969

Fax : 02993823915

Website : https://soctrang.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hB2Cgk8yqHYFB6hC7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.