Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Quảng Ninh

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh 

Địa chỉ : phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại : 069.2808.114

Fax : 069.2808.255

Website : https://quangninh.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wnz7Wc9ZSupmKokVA

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.