Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Quảng Nam 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam 

Địa chỉ : số 56 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại : 0235.3835562 – 0235.3862452

Fax : 0235.3824426 – 0235 391 0093

Website : https://quangnam.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/S3LCHVRtkNgjZ7FDA

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Quảng Nam sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.