Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Nghệ An

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An 

Địa chỉ : Số 7 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại : 0692907212

Fax : 0692907210

Website : https://nghean.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/baow7PcuinnP2Rvp6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Nghệ An sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.