Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Long An

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An 

Địa chỉ : số 16 Quốc lộ 1, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Điện thoại : 069.3609169

Fax : 0723.522203

Website : https://longan.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/imqicdFDwQFDoj3x9

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Long An sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.