Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lào Cai

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai 

Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Sào, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh  Lào Cai.

Điện thoại : 0944633669 – 0983668800

Fax : 020 3832 760

Website : https://laocai.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/N9ZWZJ7HoYTgKf776

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lào Cai sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.