Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lạng Sơn 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ : số 12 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại : 0692569158

Fax : 02053812146

Website : https://langson.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6TGqNaq8xRJ9zxR59

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.