Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lâm Đồng 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lâm Đồng 

Địa chỉ : số 10 đường Trần Bình Trọng, phường 5, thành  phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại : 0693449276 – 02633829860

Fax : 02633822460

Website : https://lamdong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dqBeCiMYqQLpApm18

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.