Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Lai Châu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu

Địa chỉ : phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện thoại : 02133877047

Fax : 02133793345

Website : https://laichau.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/kRRJhJoiw4gngzZY6

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Lai Châu sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.