Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Đồng Tháp 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ : số 16 đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại : 02773851390

Fax : 0693620237

Website : https://dongthap.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/XzPNzfRwUktMDGoJ8

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.