Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Thành phố Hải Phòng 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp Hải Phòng

Địa chỉ : số 02 đường Trần Bình Trọng, phuờng Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại : 069.2785572 (hỗ trợ khai báo tạm trú cho người nước ngoài) – 069.2785759 (hỗ trợ thủ tục XNC cho người nước ngoài) – 069.2785468 (hỗ trợ thủ tục cấp đổi hộ chiếu) |

Fax: 069.2785525

Website : https://haiphong.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1veQ8vWYchdJSei5A

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an Tp Hải Phòng sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.