Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Thành phố Cần Thơ

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Tp Cần Thơ

Địa chỉ : số 9A đường Trần Phú, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại : 069 3672118 – 069 23831070

Fax : 069 3672129

Website : https://cantho.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/TZVXqWC6pRici9Zg7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an Tp Cần Thơ sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.