Người nhập cảnh đã tiêm vắc-xin Covid-19 vẫn phải cách ly 14 ngày

Việt Nam hiện tại vẫn chưa có thông báo về việc thay đổi biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Dù được tiêm vắc-xin Covid-19, người nhập cảnh Việt Nam vẫn phải cách ly 14 ngày theo quy định.

Theo quy định  hiện hành, người nhập cảnh buộc phải cách ly tập trung 14 ngày và có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

  • We've simplified the process and speed it up.
  • Guaranteeing timely delivery.
  • Rush service is available.