Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok

Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok, Thái Land

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : tầng 17, toà nhà Q House Lumpini, số 01 South Sathorn Road, Tungmahamek Sathorn, Bangkok, Thailand
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:30 – 12:00 | chiều từ 13:00 – 17:00
  • Điện thoại : +66 (0)2 677 7360 | +66 (0)81 855 0362 (Emergency)
  • Fax : +66 (0)2 677 7364
  • Email : bangkok.amb@mae.etat.lu | bangkok.consulat@mae.etat.lu (Consular)
  • Facebook : https://www.facebook.com/LUinThailand
  • Website : https://bangkok.mae.lu
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JKzyjN7uSnsyC2wR8