Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok

Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok, Thái Land

 • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : tầng 17, toà nhà Q House Lumpini, số 01 South Sathorn Road, Tungmahamek Sathorn, Bangkok, Thailand
 • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:30 – 12:00 | chiều từ 13:00 – 17:00
 • Điện thoại : +66 (0)2 677 7360 | +66 (0)81 855 0362 (Emergency)
 • Fax : +66 (0)2 677 7364
 • Email : bangkok.amb@mae.etat.lu | bangkok.consulat@mae.etat.lu (Consular)
 • Facebook : https://www.facebook.com/LUinThailand
 • Website : https://bangkok.mae.lu
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JKzyjN7uSnsyC2wR8

Get your Vietnam e-visa hassle-free!

You may prefer a simplified and expedited process to avoid any potential frustration.

 • We've simplified the process and speed it up.
 • Guaranteeing timely delivery.
 • Rush service is available.