Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo

Đại Sứ Quán Fiji tại Tokyo, Nhật Bản

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : NOA Building 14F, 2-3-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041, Japan.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, từ 09:00 – 17:00 | thứ Sáu, từ – 09:00 – 17:00
  • Điện thoại : (81) 3-3587-2038
  • Fax : (81) 3-3587-2563
  • Email : info@fijiembassy.jp | consular@fijiembassy.jp (Consular) | rakavosa@fijiembassy.jp (Japanese)
  • Website : https://fijiembassy.jp
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KCiwjcS5GpiTHfUq8