Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Trung Phi (Central African Republic) tại Paris, Pháp

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 30, rue des Perchamps, 75016 Paris, France.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:30 – 12:30 | chiều từ 14:30 – 16:30
  • Điện thoại : (+33) 01 45 25 39 74 | 01 55 74 73 10
  • Fax : (+33) 01 55 74 40 25
  • Email : contact@ambarca-paris.org
  • Website : https://www.ambarca-paris.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/pyZvyzK2ezZCpsZ1A