Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Lithuania tại Bắc Kinh, Trung Quốc